Nabízíme Vám

Našim partnerům nabízíme propagaci a mediální podporu jejich akcí. Partnery jsou v tomto smyslu všechny Kluby, Bary, Restaurace, Skupiny, DJs, Agentury – které pořádají akce nebo na těchto akcích vystupují. Partnerovi bude vytvořen „profil“ v příslušné rubrice do kterého budou vloženy informace a přehled námi podpořených akcí. Všechny akce partnera budou rovněž vkládány do kalendáře akcí.

 
Jak funguje web LiveParty.cz
Partnerovi vytvoříme profil a budeme vkládat jeho akce do kalendáře akcí. Informace si budeme brát z facebooku nebo webu. Ze strany partnera není požadováno vůbec nic kromě navázání nějaké komunikace, stačí jedna zpráva na začátku spolupráce.

Pokud s námi ale partner nekomunikuje a nereaguje na zprávy, tak jsou sice jeho akce vkládány (protože chceme zajistit obsáhlý pártyservis), ale zobrazují se až na konci a je taky možné, že některé akce takto „pasivního“ partnera nebudou ani zveřejněny.

 
Jak se určuje pořadí akcí / klubů
Jelikož postupně přibývá čímdál víc klubů a tím pádem i akcí, tak je nutné podle něčeho určovat pořadí. K tomuto používáme jednoduchý systém: čím více je aktivní partner, tím výše se zobrazuje jeho klub a akce. Pasivní partneři mají své místo až na konci.

Tento princip řazení se uplatní v následujících záložkách tohoto webu:
Kalendář akcíKluby a BaryMěsíční programySkupiny / Agentury

Dále budou mít aktivní partneři spoustu výhod jako například: umístění plakátu, loga, odkazu na web, banneru, doporučujeme a to vše na každé stránce webu. Některé výhody bude moct využívat více partnerů najednou a jinéh si budou rovnoměrně střídat.

 
Aktivní partneři si rozdělí následující
- Přední pozice v kalendáři akcí, přehledu klubů a měsíčních programů
- Umístění loga a odkazu na web v sekci Naši partneři
- Pozice pro plakát na akci v pravém panelu (musí být naše logo)
- Pozice pro měsíční plán akcí v pravém panelu (musí být naše logo)

- Vybrané podporované akce na úvodní stránce projektu
- Odkaz na profil klubu vpravo nahoře pod nadpisem doporučujeme
- Odkaz na profil Skupiny / agentury v levém panelu pod nadpisem Agentury

 
Co ovlivňuje výsledné pořadí
Vždy se jedná o individuální domluvu s každým klubem, záleží vždy na něm kolik je ochotný nabídnout, zde je zhruba nastíněno co zásadního ovlivňuje naše hodnocení v míře aktivity partnera (čím více nám nabídne = tím lepší propagaci získá):

- komunikuje s námi nebo je naprosto pasivní a nereaguje ?
- zajistí nám volný vstup na akce a pro kolik lidí ?
- umožní nám pořídit na místě fotoreport ?
- umístí naše logo na plakát mezi partnery akce ?
- vloží do události na FCB odkaz na web www.liveparty.cz ?
- další zásluhy na propagaci našeho projektu ?